Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód aczkolwiek nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się to powód i druga strona pozwany. W przypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie… Read More


Jakim sposobem uzyskać należne odszkodowanie z oc. Dużo zapytań tej treści trafiło w ostatnim tygodniu aż do naszej skrzynki mailowej. Przy poniższym artykule postaramy się w sposób jak w największym stopniu przystępny napisać, w który sposób uzyskać korzystne na rzecz siebie zobowiązanie, jakich defektów unikać i co zrobić w sy… Read More


Powszechnie przyjęło się, że prawnik to brzmi dumnie jak i również wywołuje określony respekt. Bądź jest tak do ukończenia? Jak wygląda sytuacja na rynku prawniczym po wprowadzeniu nowelizacji, która jak to się mówi uwolniła zawody?Odpowiedź na te i inne pytanie znajdziesz przy poniższym artykule. Od razu powinno się jasno powied… Read More


Powszechnie przyjęło się, że prawnik to brzmi dumnie i wywołuje określony respekt. Czy jest tak do ukończenia? Jak wygląda sytuacja w rynku prawniczym po wprowadzeniu nowelizacji, która jak to się mówi uwolniła prace?Odpowiedź na te i inne pytanie znajdziesz przy poniższym artykule. W pierwszej kolejności powinno się jasno powiedzie… Read More


Ogólnie przyjęło się, że prawnik to brzmi dumnie i wywołuje określony respekt. Lub jest tak do ukończenia? Jak wygląda sytuacja na rynku prawniczym po wprowadzeniu nowelizacji, która jak to się mówi uwolniła prace?Odpowiedź na te jak i również inne pytanie znajdziesz po poniższym artykule. W pierwszej kolejności trzeba jasno powie… Read More