Pozew o rozwód. Wszystko co powinieneś wiedzieć przed rozprawą

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód aczkolwiek nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się to powód i druga strona pozwany. W przypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy nie zapominać, że rozwód jest prawdopodobny tylko w przypadku kiedy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony www są rodzicami. Zakładając aczkolwiek, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak najbardziej może zostać orzeczony przez sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się być do sądu okręgowego należytego miejscowo dla ostatniego obszaru zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Przeważnie jest to postulat zadania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze stan małżeński zostało zawarte. Piszemy jakie jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. W dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia moja strona kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania znajdz wiecej informacji na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy wyczerpujące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze strony sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *